عمل بینی

عمل زیبایی بینی

عمل زیبایی بینی از دیر باز جزو محبوب ترین جراحی ها در حوزه زیبایی بوده و همچنان رکورد دار بیشترین و پرطرفدارترین عمل ها میباشد . با توجه به پیشرفت علم پزشکی جراحی زیبایی یک عم نسبتا ساده و کم هزینه محسوب میشود .