درباره ما

وب سایت جراحی زیبایی

وب سایت جراحی زیبایی برای آشنایی هر چه بیشتر آن دسته از علاقه مندان و مشتاقین به جراحی زیبایی که امروزه دیگر تلفیقی ازهنر و علم پزشکی میباشد و پیشرفت و گستردگی و کاربرد های آن با سرعت زیاد درحال افزایش است، شکل گرفت تا بتواند به زبانی ساده ، مفاهیم انواع جراحی زیبایی را که در برخی موارد به عنوان جراحی پلاستیک از آن یادمیشود را به علاقه مندان این حوزه معرفی نماید . جراحی زیبایی معمولا جهت برطرف نمودن مشکلات ظاهری اندام های بدن به کاربرده میشود و درمقایسه باسالهای دور بسیار راحت تر و ایمن تر شده است. سایت جراحی زیبایی نیزدر همین راستا و جهت معرفی گستره ای از جدیدترین انواع جراحی زیبایی و معرفی بهترین جراحان زیبایی به هموطنان داخل وخارج ازکشور شکل گرفت و فعالیت خود رادر سال ۱۳۹۵ آغاز نمود .